Menüü

Rütm

Nimetus: POLKARÜTMIS

Kirjeldus: Põlvetõstepolka sammudega hüplemine.

Variandid: “Polkarütmis” vabasuunaliste pööretega. “Polkarütmis” ühe või mõlema jala vahelduva põlvetõstega. Hüplemine sääreheitepolka, tallapolka või galopja polka sammudega.

Nimetus: KOLM SAMMU

Kirjeldus: Samm paremaga ette risti, vasakuga taha risti, paremaga kõrvale. Korrata teisele poole.

Variandid: “Kolm sammu” ettekujutusega: vaatan kella, silun juukseid, teretan, ulatan midagi jne. Matkitakse esimesel sammul. “Kolm sammu” vabasuunalise pöördega kolmandal sammul. “Kolm sammu” hüpleva, trampiva, lohistava jne (jalgade liikumisega).

Nimetus: PALL KÕHUS

Kirjeldus: Vetrumine põlvist. Ettekujutus põrgatan kõhus olevat palli.

Variandid: “Pall kõhus” vetrumisega tõusvas tempos. “Pall kõhus” vabasuunaliselt kõndides. “Pall kõhus” vabasuunaliste väljaastetega.

Nimetus: NÄHTAMATU HÜPITS

Kirjeldus: Hüplemine: kerged põrklevad üleshüpped äratõukega ühelt või kahelt jalalt, käed jäljendavad hüpitsaga hüplemist.

Variandid: Hüplemine hüpitsaga hüplemist matkiva jalgade liikumisega (jalavahetushüpped).

Nimetus: TALLALÖÖGIJOOKS

Kirjeldus: Jooks rõhksammudega esimesel ja neljandal sammu.

Variandid: “Tallalöögijooks” rõhksammul põlve- või sääretõstega. Vastaskäsi lööb vastu vabajala põlve või pöida. “Tallalöögijooks” vahelduvalt kahe ühe jala hüppega ja kahe teise jala hüppega ja nelja jooksusammuga. Hüpped madalad. Vabasuunaline liikumine.

Nimetus: INDIAANLASEHÜPPED

Kirjeldus: Hüpped ühel jalal vastassuunas kõrvale. Maandumisel vabajala pöid puudutab maad. Korrata teise jalaga.

Variandid: “Indiaanlasehüpped” jalavahetusel suunamuutusega. “Indiaanlasehüpped” vabasuunaliselt selg, külg või esikülg ees. “Indiaanlase hüpped” pöörlemisega ümber püsttelje.