Menüü

Eesti spordiuuringud

2022 Eesti täiskasvanud elanike kehaline aktiivsus Ühendus Sport Kõigile, Turu-uuringute AS
2022

Gümnaasiuminoorte liikumisharjumused ja kehaline

võimekus ning seda mõjutavad tegurid
Mõttekoda Praxis
2022 Piirkondlik rahulolu elukeskkonnaga Statistikaamet
2021 Eesti laste ja täiskasvanute liikumisuuring 2021 Ühendus Sport Kõigile, Turu-Uuringute AS, Kultuuriministeerium
2021 Riiklik üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlus  Haridus- ja Noorteamet
2020 Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 Sotsiaalministeerium
2020 Eesti täiskasvanud elanike kehaline aktiivsus Ühendus Sport Kõigile, Turu-uuringute AS
1994 - 2021 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - andmebaas Tervise Arengu Instituut
2020 Laste liiklusohutus 10/2020 Maanteamet
2019 Laste liiklusohutus 10/2019 Maanteamet
2018 Laste liiklusohutus 09/2018 Maanteamet
2018 Eesti koolinoorte kehalise võimekuse testimise ja liikumisaktiivsuse ning seda mõjutavate tegurite uuring Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut
2015-2016 Euroopa laste rasvumise seire. WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). Eesti 2015/16 raport.  Tervise Arengu Instituut
2014 Ujumise algõpetus. Ettepanekud ja olukorra analüüs Spordikoolituse ja -Teabe SA
2014 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tervise Arengu Instituut
2013  Koolide sportimistingimuste kaardistamine  lühikokkuvõte  detailandmed Spordikoolituse ja -Teabe SA
2012 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tervise Arengu Instituut
2012 veebruar Eestis toimuvate kultuuri ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs Eesti Konjuktuuri Instituut
2012  jaanuar Riigi tegevus tippspordi toetamisel Riigikontroll
2010 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tervise Arengu Instituut
2008 Kehalise kasvatuse õpetamise tingimused ja olukord Eesti koolides Spordikoolituse ja -Teabe SA
2008 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tervise Arengu Instituut
2006 Pallimängude organisatsioon Eestis Eesti Sporditeabe SA, Tartu Ülikool
2006 Kultuuritarbimise uuring Saar Poll
2006 Tippspordi organisatsioon Eestis Eesti Sporditeabe SA, Tartu Ülikool
2006 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tervise Arengu Instituut
2005 Spordiuuringud arengutegurina Eesti Sporditeabe SA, Tartu Ülikool
2004 Täiskasvanute spordiharrastus ja selle arengu perspektiivid Eesti Sporditeabe SA, Tallinna Ülikool
2004 Eesti spordi rahastamine Eesti Sporditeabe SA, Tallinna Ülikool
2004 Noorte spordiharrastuse struktuur ja arenguvõimalused Eesti Sporditeabe SA, Tallinna Ülikool
2004 Inimressurss Eesti spordis Eesti Sporditeabe SA, Tallinna Ülikool
2004 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tervise Arengu Instituut
2003 Kultuuritarbimise uuring Saar Poll
2003 Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis Eesti Sporditeabe SA, Tallinna Ülikool

 

Euroopa Liidu tellitud spordiuuringud

2022 september Eurobaromeeter - Sport ja kehaline aktiivsus    Eurobaromeetri koduleht Kantar
2018 märts Eurobaromeeter - Sport ja kehaline aktiivsus    Eurobaromeetri koduleht TNS Opinion & Social
2014 märts Eurobaromeeter - Sport ja kehaline aktiivsus TNS Opinion & Social
2013 jaanuar Mängijate klubidevahelise ülemineku õiguslikud ja majanduslikud aspektid KEA European Affairs, CDES
2012 november Spordi mõju majanduskasvule ja tööhõivele EL-is SportsEconAustria (SpEA)
2012 jaanuar Spordi kihlveod ja korruptsioon IRIS, Universty of Salford, Cabint PRAXES-Advocats, Univerity de Pekin
2011 juuni Rohujuure tasandi spordi rahastamina Euroopa Liidus Eurostrategies, Amnyos, CDES, Deutsche Sporthochschule Köln
2010 märts Eurobaromeeter - Sport ja kehaline aktiivsus TNS Opinion & Social 
2010 veebruar Vabatahtlik töö Euroopa Liidus EAC-EA. DG EAC, GHK
2009 november Spordi agendid Euroopa Liidus KEA European Affairs, CDES, EOSE
2008 juuni Noorte sportlaste treening Euroopas Taj Société d’avocats
2008 juuni Doping professionaalses spordis Université Paris Descartes
2004 november Eurobaromeeter - Euroopa Liidu kodanikud ja sport TNS Opinion & Social
2004 oktoober Noorte elustiil, väheńe liikumine ja spordi roll tasakaalu taastamiseks hariduse kontekstis University of Paderborn, University of Duisburg Essen

 

Vaata veel Euroopa Liidu spordipoliitikast ja uuringutest   www.sport.ee  

 

Liikumisharrastuse uuringud

Kultuuriministeeriumi tellimusel ning Ühenduse Sport Kõigile koordineerimisel viidi 03.12.2021 – 31.01.2022 Eesti elanike seas läbi mahukas küsitlusuuring liikuvuse (füüsiline aktiivsus) teemadel. Kokku küsitleti veebi-, silmast silma- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil 1519 vastajat vanuses 18-75.

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS koostöös Eesti Olümpiakomiteega, Ühendusega Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga. Küsitluse läbiviimiseks korraldati riigihange, mille võitis Ühendus Sport Kõigile.

Täiskasvanute uuringu teemad: tööga-, transpordiga-, koduste tööde, majapidamise ja aiatöödega-, vaba aja ja hobidega- ning spordi- ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; kaasa elamine spordiüritustele; tagasivaade kooli kehalise kasvatuse tundidele ning tervis ja heaolu.

Lapsed ja noorte uuringu teemad: kooliga-, transpordiga- , kodu ja vaba ajaga ning spordi ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; huvi spordi vastu ning tervis ja heaolu.

Küsitluse metoodika ja tulemustega saab tutvuda siin: