NimetusPOLKARÜTMIS
KirjeldusPõlvetõstepolka sammudega hüplemine.
Variandid“Polkarütmis” vabasuunaliste pööretega. “Polkarütmis” ühe või mõlema jala vahelduva põlvetõstega. Hüplemine sääreheitepolka, tallapolka või galopja polka sammudega.
NimetusKOLM SAMMU
KirjeldusSamm paremaga ette risti, vasakuga taha risti, paremaga kõrvale. Korrata teisele poole.
Variandid“Kolm sammu” ettekujutusega: vaatan kella, silun juukseid, teretan, ulatan midagi jne. Matkitakse esimesel sammul. “Kolm sammu” vabasuunalise pöördega kolmandal sammul. “Kolm sammu” hüpleva, trampiva, lohistava jne (jalgade liikumisega).
NimetusPALL KÕHUS
KirjeldusVetrumine põlvist. Ettekujutus põrgatan kõhus olevat palli.
Variandid“Pall kõhus” vetrumisega tõusvas tempos. “Pall kõhus” vabasuunaliselt kõndides. “Pall kõhus” vabasuunaliste väljaastetega.
NimetusNÄHTAMATU HÜPITS
KirjeldusHüplemine: kerged põrklevad üleshüpped äratõukega ühelt või kahelt jalalt, käed jäljendavad hüpitsaga hüplemist.
VariandidHüplemine hüpitsaga hüplemist matkiva jalgade liikumisega (jalavahetushüpped).
NimetusTALLALÖÖGIJOOKS
KirjeldusJooks rõhksammudega esimesel ja neljandal sammu.
Variandid“Tallalöögijooks” rõhksammul põlve- või sääretõstega. Vastaskäsi lööb vastu vabajala põlve või pöida. “Tallalöögijooks” vahelduvalt kahe ühe jala hüppega ja kahe teise jala hüppega ja nelja jooksusammuga. Hüpped madalad. Vabasuunaline liikumine.
NimetusINDIAANLASEHÜPPED
KirjeldusHüpped ühel jalal vastassuunas kõrvale. Maandumisel vabajala pöid puudutab maad. Korrata teise jalaga.
Variandid“Indiaanlasehüpped” jalavahetusel suunamuutusega. “Indiaanlasehüpped” vabasuunaliselt selg, külg või esikülg ees. “Indiaanlase hüpped” pöörlemisega ümber püsttelje.