NimetusKOMISTUSSAMMUD
KirjeldusKõnd tugijala mahapanekul hüppe-, põlve- ja puusaliigese kiire lõdvestuse ning sellele järgneva vabajala48 rõhutatud mahaasetamisega.
Variandid“Komistusammud” kukkumisega: jala lõdvestusele järgnev kiire laskumine toengkägarasse või käpili16, veere üle istmiku või selja ja tõus. Pärast tõusu jätkatakse kõndimist.
NimetusMÄNG TASAKAALUGA
KirjeldusAlgasend: vabaseis50. Tõus päkkadele keha kallutamisega ette (taha), kätetõste ette üles, tasakaalu kaotamine, kiirkõnd või jooks edasi (tagasi) kuni seisma jäämiseni.
VariandidMäng tasakaaluga” kukkumisega: tasakaalu kaotamisel kiire laskumine põrandale, veere üle istmiku või selja. Pärast tõusu jätkatakse kõndimist.
NimetusÜLE KANDADE JA VARVASTE
KirjeldusLaskumine läbi vabaseisu, uppseisu, toengkägariste15 selili, pööre toengkõhuli, tõus läbi toenglamangu puusade, põlvitustoenglamangu, toengkägara, poolkägara vabaseisu.
VariandidLaskumine toengkõhuli läbi painutuse ette, käpili asendi, toenglamangu.
NimetusRAHVATANTSIJA KÕND
KirjeldusKõnd jala mahaasetamisega üle kanna, käed puusal, vaade suunatud ette.
Variandid“Rahvatantsijakõnd” suunamuutustega. “Rahvatantsijakõnd” käed rinnal ristatud. Ristatud käte tõsted igal sammul matkides vene tantsu.
NimetusKOERAGA
KirjeldusKõnd. Keha raskus suunatud ettepoole, käsi sirutatult ees all. Ettekujutus: jalutan kiirustava koeraga.
VariandidKõnd “Koeraga” käed ees all. Ettekujutus: jalutan kahe (suure) koeraga. Kõnd “Koeraga” vahelduva jooksu, kiirkõnni ja seisakutega. Ettekujutus: koer tõmbab mind rihmast.
NimetusKORVPALLURIKÕND
KirjeldusKõnd taldsammul põlvist kaks korda vetrudes. Ettekujutus: põrgatan korvpalli.
VariandidKorvpallurikõnd paigal: väljaaste53 kõrvale, kaks vetrumist ja keharaskuse üleviimine teisele jalale. Vabasuunalised51 pöörded ümber püsttelje32 , keha-raskus ühel või mõlemal jalal.
NimetusRASKED LIHASED
KirjeldusPüsi selili asendis, lihased lõtvunud, silmad suletud. Ettekujutus: minu lihased on rasked, luud kerged. Laman pehmel madratsil. Olen maa küljes kinni.
Variandid“Rasked lihased” avatud silmadega. ”Rasked lihased” lihasrühmade järjestikulise lõdvestamisega: jala-, käe-, kere-, näolihased jne. “Rasked lihased ” lõtvumisega väljahingamisel.