Ühenduse Sport Kõigile juhtkond jätkab 2023. aasta kevadeni

Üldkoosolekul otsustati pikendada juhtorganite volitusi kahe aasta võrra ning juhatus ja revisjonikomisjon jätkavad koosseisus:

Juhatus:

1.President Gunnar Kraft
2.Asepresident Mart Einasto
3.Ain Aaviksoo
4.Martin Mooses
5.Vahur Mäe
6.Peeter Sibul
7.Reeda Tuula
8.Tõnu Tõniste
9.Tarmo Volt

Revisjonikomisjon:

1.Pille Juus
2. Ülo Kangur

Eelmine
Ühenduse Sport Kõigile üldkoosolek on 18. märtsil
Järgmine
Juhend treeningute korraldamiseks 26. aprillist COVID-19 perioodil