IX Eesti Spordi Kongress asub parandama Eesti laste liikumisharjumusi

Pea kahe nädala pärast, 15. novembril toimub Eestimaa südames Paides IX Eesti Spordi Kongress, mille eesmärk on leida lahendus Eesti ühiskonna ühele tõsisemale probleemile – kuidas suurendada oluliselt eestimaalaste liikumisharrastust, parandades seeläbi rahvatervist ning suurendades tervena elatud aastate arvu. Võtmekohaks on EOK hinnangul laste ja noorte seas elukestvate liikumisharjumuste kujundamine. Samuti käsitletakse kongressil tippspordi konkurentsivõime tõstmise temaatikat.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis, et laste ja noorte liikumisharrastuse edendamine on pikas perspektiivis sõlmkohaks, mis otsustab Eesti rahva tuleviku. „Tartu Ülikool avalikustas täna uuringu, mis pani Eesti laste liikumisaktiivsusele hindeks D-ehk vaevalt rahuldava. Spordijuhtidena me jagame teadlaste muret Eesti inimeste tervise üles ja see mure on sügav. On viimane aeg, et veel jõulisemalt sekkuda ja meie näeme, et muutused saavad alguse uutest põlvkondadest. Laotakse ju tervisele ja tervislikele eluviisidele alus just lapsepõlves. Seetõttu on ka meie spordikongress tervema Eesti nimel pühendatud suuresti just laste ja noorte liikumisele ning koolispordile,“ ütles Sõõrumaa.

Tartu Ülikooli teadlaste uuring tõi välja, et vaid 6 protsenti 10-17-aastastest Eesti noortest teeb tund aega päevas mõõdukalt sporti ja vaid veidi üle veerandi – 28 protsenti 6-13-aastastest on vähemalt tund aega päevas aktiivne viiel päeval nädalas.

Sealjuures liiguvad noored isegi rohkem kui täiskasvanud. EOK ja Ühenduse Sport Kõigile värskest uuringust selgub, et täiskasvanud Eesti elanikest tegeleb iganädalaselt vähemalt kaks korda nädalas, kokku minimaalselt tund aega liikumisharrastustega 46 protsenti. 46 protsenti Eesti täiskasvanutest on ülekaalus, kusjuures koguni 51 protsenti Eesti meestest on ülekaalulised või rasvunud.

IX Eesti Spordi Kongressil pakub EOK välja visiooni, kuidas saavutada Eestis olukord, kus kõik kooliealised lapsed saavad vajaliku soovitusliku mõõduka või tugeva intensiivsusega liikumiskoormust iga päev vähemalt 60 minutit ehk kokku seitse tundi nädalas. Laste liikumisharrastuse problemaatikat ja erinevaid lahendusi käsitletakse kahes paneelis: laste- ja noortesport kohaliku omavalitsuse tasandil ning sport koolis.

Samuti antakse ülevaate strateegia Sport 2030 esimese nelja aasta tegevustest. Lisaks on kongressi kavas Eesti Olümpiakomitee uue tippspordisüsteemi Team Estonia sisuline esmatutvustus.

Eesti Spordi Kongressi korraldab Eesti Olümpiakomitee, kongress toimub kord olümpiatsüklis ehk iga nelja aasta tagant. Eelmisel Eesti Spordi Kongressil 2014. aastal arutati Eesti spordipoliitika põhialuseid aastani 2030, mis hiljem kinnitati Riigikogu poolt. Kongressist, mille eesmärk on arutleda Eesti spordi olulisemate võtmekohtade üle ning leppida kokku lahendustes, võtavad osa spordiorganisatsioonide ning riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Kongressi ajakava ja esinejad leiate: https://www.eok.ee/organisatsioon/eesti-spordi-kongress/ix-eesti-spordi-kongress

Eesti Olümpiakomitee Eesti spordi katusorganisatsioonina seisab ausa mängu põhimõtete ja olümpiaväärtuste eest. EOK tagab tippsportlaste ettevalmistuse ja osalemise tiitlivõistlustel, viib ellu noorsportlastele suunatud järelkasvuprogramme ning suurendab positiivsete eeskujude kaudu liikumisharrastuse kandepinda. EOK tööd toetavad PAF, Coop, ERGO, JCDecaux, Monton, Nike, Olympic Casino, Sportland, Toyota Baltic ja USS Security.

Lisainfo:

Peeter Lusmägi
Liikumisharrastuse juht
+372 511 9152

Eesti Olümpiakomitee
Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn
www.eok.ee, Facebook

Eelmine
Spordinädal 2018 püstitas rekordeid
Järgmine
Ilmus ajakirja Liikumine ja Sport uus number