Lahkus Mait Arvisto

Ühendus Sport Kõigile teatab kurbusega, et meie hulgast lahkus Mait Arvisto.

 

Mait Arvisto oli  silmapaistev spordipedagoog ja –sotsioloog ning sporditegelane.

 

Ta töötas 1971–75 Tartu Riikliku Ülikooli kehalise kasvatuse kateedri õppejõuna. Aastast 1972 oli ta pedagoogikakandidaat. 1975. aastast oli Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehalise kasvatuse ja metoodika kateedri õppejõud (1977 dotsent, 1991 professor), 1977–79 kateedrijuhataja, 1979–93 Tallinna Pedagoogika Ülikooli teadusala prorektor, 1993–96 kehakultuuriteooria õppetooli juhataja. Aastatel 1996–2001 oli ta Tallinna Pedagoogika Ülikooli rektor.

 

Mait Arvisto oli 1980-ndate lõpul ja 1990-ndatel Eesti spordielu ümberkorraldamise juhtisikuid, Eesti spordi arengukontseptsiooni (1989) ja Eesti spordi harta (1994) autoreid. Oli 1994–2001 Eesti Spordi Keskliidu juhatuse esimehe asetäitja, 1991–2002 Eesti Tervisespordi Ühenduse asepresident ja 2003–09 Ühenduse Sport Kõigile asepresident.

 

Mait Arvisto alustas Eestis spordisotsioloogiliste uuringute korraldamist ja sellealast õppetööd. Ta oli rahvusvahelise Spordisotsioloogia Assotsiatsiooni (ISSA) liige (2000–04 juhatuses), Euroopa Spordisotsioloogia Assotsiatsiooni (EASS) asutaja- (2001) ja auliige (2006). Talle omistati Valgetähe III klassi teenetemärk (2003) ning ROK-i aastaauhind "Sport ja heaolu" (2002). Mait Arvisto oli Eesti Spordiselts Kalevi auliige (1973) ja Ühenduse Sport Kõigile aupresident (2009).

 

Mait Arvisto ärasaatmine on laupäeval, 26. novembril kell 11.00 Tallinna Ülikoolist.