Kutse omistamise tasu määrad alates 01.07.2018, kinnitanud Kultuuri Kutsenõukogu 25.04.2018. a. otsusega

·       kutse omistamise tasu kandmine Ühendus Sport Kõigile arvelduskontole (Liikumisharrastuse abitreeneri EKR 3 kutsetunnistuse raha paluks kanda: Ühendus Sport Kõigile EE832200221049307828 Swedbank, selgituseks nimi ja EKR 3). Tasu suurus on 40 eurot.