Liikumisharrastuse treenerite koolitus

Ühendus Sport Kõigile (ÜSK) alustas 2020. aastal liikumisharrastuse treeneri kutse omistamisega. 

Treeneri kutse andmist korraldatakse järgmistel kutsenimetustel ja -tasemetel:  

-       abitreener, tase 3

-       nooremtreener, tase 4

-       treener, tase 5 

2020. sügisel viiakse Tallinnas läbi abitreeneri, tase 3 kutse koolitused. Täpsed kuupäevad on teavitamisel augustikuu keskpaigas. Abitreeneri kutse taotlemise eelduseks on: vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja liikumisharrastuse treeneri koolituse programmis vähemalt 30 tundi, viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi), soovitavalt keskharidus ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsemise kogemus. Üldainete tasemekoolituste osas leiate infot: http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2 

Liikumisharrastuse treeneri kutset saab taotleda ka täiendava kutsena. Isikud, kel on kehtiv treenerikutse mingil spordialal, saavad taotleda täiendavat spetsialiseerumist liikumisharrastus tasemetele EKR 3 , EKR 4, EKR 5 kusjuures täiendava spetsialiseerumise tase ei saa olla kõrgem põhikutse tasemest. Eelduseks on vastava taseme liikumisharrastuse treeneri koolitusmooduli läbimine. 

EKR 4 taseme liikumisharrastuse koolitused leiavad aset 2021. aastal ja EKR 5 taseme koolitused 2023. aastal.  

Koolituse maksumuseks on 120€, mille kohta Ühendus Sport Kõigile väljastab arve. Koolitus lõppeb teoreetilise ja praktilise eksamiga. 

Täpsem informatsioon: 

Peeter Lusmägi

Ühenduse Sport Kõigile peasekretär

peeter@eok.ee

51 19 152